Prezentare

Cine este Cooperativa Agricolă Horticola Alba?

Cooperativa Agricolă Horticola Alba este formată din 44 de membri cooperatori acţionari, producători locali din județul Alba, legumicultori, horticultori, crescători de animale, apicultori, piscicultori, lucrători în cultura mare, procesatori de produse de panificaţie, de lactate, de carmangerie şi de uleiuri naturale.
Pe lângă aceştia mai sunt o serie de membrii cooperatori asociaţi, din Ardeal, Maramureş şi Banat, care desfăşoară activităţi comerciale cu cooperativa şi care pot deveni membrii cooperatori acţionari după aprobarea de către AGA.Cooperatia reprezinta un sector specific al economiei care functioneaza prin societati cooperative si alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial si national.Constituirea producatorilor agricoli in forme asociative deschide noi oportunitati de dezvoltare economica prin atragerea unor avantaje locale, zonale sau regionale si folosirea puterii colective in scopul cresterii prosperitatii membrilor, a familiilor lor si comunitatilor din care fac parte.Conform Actului constitutiv Cooperativa Agricolă Horticola Alba a luat fiinţă în noiembrie 2011, având zona de activitate teritoriul judeţului Alba şi întreg teritoriul ţării.
Cooperativa este membru fondator a Asociaţiei Naţionale a Cooperativelor Agroalimentare din România – COOP RO!

De ce existăm şi care este viziunea noastră?

Misiunea noastră este aceea de a valorifica potențialul agricol al spațiului romanesc, și în special al celui din centrul şi sudul Transilvaniei, prin asocierea micilor producători locali și colaborarea cu actorii relevanți ai pieței financiare și de a promova produsele locale.
Viziunea noastră implică dezvoltarea durabilă a agriculturii autohtone a judeţului Alba, dar nu numai, prin promovarea spiritului antreprenorial în randul producătorilor locali şi adaptarea producţiei din punct de vedere calitativ şi cantitativ la cerinţele consumatorilor.
Dorim să dezvoltăm această idee şi sperăm ca în curând să ajungem şi noi ca şi cooperativă să fim ceea ce sunt cooperativele în Europa, respectiv o forţă în agricultură, o forţă de reprezentare a producătorului. Este un principiu viabil: producătorul trebuie să se gândească să producă eficient, iar rolul cooperativei pentru membrul cooperator este acela de a-i desface marfa într-un mod cât mai agreabil şi mai profitabil.Participăm anual la târgurile și expozițiile de profil organizate de Consiliul Județean Alba cum ar fi: Apulum Agraria, Târgul Grădinarului, Gustos de Alba și suntem invitați permanenți în cadrul Comitetului de dezvoltare durabilă a județului Alba: Invest Alba.
Strategia pentru următorii ani prevede realizarea de linii de procesare așa încât să se realizeze integrarea producției și trecerea de la oferirea produsului primar la produsul finit procesat.

Cum funcţionăm şi ce facem?

Cooperativa are următoarele principii cooperatiste:

   a. principiul asocierii voluntare şi deschise;
   b. principiul egalităţii membrilor în luarea deciziilor de conducere administrativă a activităţii cooperativei;
   c. principiul participării economice a membrilor cooperatori;
   d. principiul autonomiei şi independenţei cooperativelor agricole;
   e. principiul educării, instruirii şi informării membrilor cooperatori;
   f. principiul cooperării dintre cooperativele agricole;
  g. principiul preocupării pentru dezvoltarea durabila a comunităţilor.Cooperativa este de gradul 2 şi are forma juridică de „cooperativă agricolă”, constituită în baza Legii 566/2004, actualizată prin Legea 164/2016.Tipul cooperativei: obţinerea de bunuri agricole de origine vegetala, animala si piscicola.

Activitatea principală:

   CAEN=0125 Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
   Activităţi secundare:
   CAEN=0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
   CAEN =0113 Cultivarea legumelor, si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
   CAEN=0119 Cultivarea altor plante nepermanente
   CAEN = 0121 Cultivarea strugurilor
   CAEN=0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
   CAEN=0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
   CAEN=0129 Cultivarea altor plante permanente
   CAEN = 0130 Cultivarea plantelor pentru înmidţire
   CAEN=0141 Creşterea bovinelor de lapte
   CAEN=0142 Cresterea altor bovine
   CAEN=0143 Creşterea cailor si a altor cabaline
   CAEN = 0145 Creşterea ovinelor, caprinelor
   CAEN=0146 Creşterea porcinelor
   CAEN=0147 Cresterea pasarilor
   CAEN=0149 Creşterea altor animale
   CAEN=0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creşterea animalelor)
   CAEN=0162 Activitati auxiliare pentru creşterea animalelor
   CAEN=0161 Activitati auxiliare pentru producţia vegetala
   CAEN=0162 Activitati auxiliare pentru creşterea animalelor
   CAEN=0163 Activitati dupa recoltare
   CAEN=0164 Pregatirea seminţelor
   CAEN=0170 Vanatoare, capturarea cu capcane a vânatului si activitati de servicii anexe vânătorii
   CAEN=0322 Acvacultura în ape dulci
   CAEN=1011 Producţia si conservarea cărnii
   CAEN=1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
   CAEN=1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
   CAEN=1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
   CAEN=1031 Prelucrarea si conservarea cartofior
   CAEN=1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
   CAEN=1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
   CAEN=1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
   CAEN=1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
   CAEN=1061 Fabricarea produselor de morarit
   CAEN=1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
   CAEN=1089 Fabricarea altor produse alimentare
   CAEN=l091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
   CAEN=ll02 Fabricarea vinurilor din struguri
   CAEN=1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
   CAEN=1320 Producţia de tesaturi
   CAEN=1393 Fabricarea de covoare si mochete
   CAEN=1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
   CAEN=4120 Lucrări de constructii a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale
   CAEN=4211Lucrari de constructii a drumurilor si autostrăzilor
   CAEN=4213 Constructia de poduri si tuneluri
   CAEN=4291Constructii hidrotehnice
   CAEN=4299 Lucrări de constructii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
   CAEN=4312 Lucrari de pregatire a terenului
   CAEN=4519 Comerţ cu alte autovehicule
   CAEN=4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
   CAEN=4531 Comerţ cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
   CAEN=4532 Comerţ cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
   CAEN=4611 Intermedieri in comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile
   si cu bunuri semifinite
   CAEN=4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
   CAEN=4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
   CAEN=4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
   CAEN=4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute si a pieilor prelucrate
   CAEN=4631 Comerţ cu ridicata al fructelor si legumelor
   CAEN=4632 Comerţ cu ridicata al cărnii si al produselor din carne
   CAEN=4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grăsimilor comestibile
   CAEN=4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
   CAEN=4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
   CAEN= 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
   CAEN=4722 Comerţ cu amanuntul al cărnii si al produselor din carne, in magazine specializate
   CAEN=4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, în magazine specializate
   CAEN=4729 Comerţ cu amanuntul al altor produse alimentare in magazine specializate Import-Export cu activitatile, bunurile, produsele ceformeaza obiectul de activitate.
   CAEN=4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, în magazine specializate
   CAEN=4781 Comerţ cu amanuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri si pieţe.
   CAEN=4789 Comerţ cu amanuntul prin standuri, chioşcuri si pieţe al altor produse.
   CAEN=4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
   CAEN=4799 Comert cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
   CAEN=4941 Transporturi rutiere de mărfuri
   CAEN=4942 Servicii de mutare
   CAEN=5210 Depozitari
   CAEN=5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
   CAEN=5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
   CAEN=5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si  tabere
   CAEN=5590 Alte servicii de cazare
   CAEN=5610 Restaurante
   CAEN=5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
   CAEN=5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
  CAEN=8559 Alte forme de invatamant n.c.a.

Drepturile si obligaţiile membrilor cooperatori

Calitatea de membru cooperator se dobândeşte prin semnarea actului constitutiv, pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare si cu declararea expresa a recunoaşterii actului constitutiv, avizata de consiliul de administraţie si aprobata de adunarea generala, pentru solicitanţii de dupa înfiinţarea cooperativei agricole.
Poate fi membru cooperator al unei cooperative agricole orice persoana fizica sau juridica care:

   a) are capacitatea deplina de exerciţiu, respectiv este legal constituita;
   b) impartaseste scopul comun;
   c) face o cerere de aderare, cu excepţia membrilor fondatori;
   d) subscrie si plăteşte numărul de parti sociale prevăzut in actul constitutiv;
   e) se angajeaza sa respecte prevederile legale si actul constitutiv al cooperativei agricole;
   f) îndeplineşte orice alte condiţii prevăzute de actul constitutiv;
   g) la data înscrierii in cooperativa agricola, fiecare membru trebuie sa verse cel puţin 30% din valoarea capitalului subscris, iar diferenţa se va varsa in termen de 12 luni de la data înscrierii.
  Nu pot fi membri fondatori sau membri in organele de conducere persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita, furt, precum si persoanele in al căror cazier fiscal exista înscrise fapte care, potrivit legii penale, constituie infracţiuni.

Drepturile si obligaţiile membrilor cooperatori fata de cooperativa agricola se stabilesc prin statut, care trebuie sa conţină obligatoriu dispoziţii privitoare la:

   a) participarea membrilor cooperatori la adunarile generale ale cooperativei agricole;
   b) dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere sau in calitatea de cenzor al cooperativei
   agricole;
   c) participarea la distribuirea profitului net;
   d) participarea membrilor cooperatori la activitatea cooperativei agricole;
   e) dreptul la informaţii privind activitatile cooperativei agricole;
   f) drgptul de a se retrage din cooperativa agricola;
  g) dreptul de a beneficia de facilitati si servicii de la cooperativa agricola.

În cooperativa agricola drepturile si obligaţiile membrilor cooperatori sunt egale. Indiferent de marimea cotei de participare a fiecaruia la capitalul social, fiecare membru se exprima printr-un singur vot. Distribuirea profitului cooperativei se face in conformitate cu hotararea adunarii generale.

Organele de conducere ale cooperativei

Organele de conducere ale cooperativei
Organele de conducere ale cooperativei sunt: adunarea generala ordinara si extraordinara a membrilor cooperatori cu drept de vot care au subscris si varsat părţile sociale in conformitate cu statutul cooperativei, consiliul de administraţie ales de adunarea generala a cooperatorilor, directorul executiv numit de consiliul de administraţie si cenzorii mandatati de adunarea generala.
Toate organele de conducere ale cooperativei functioneaza in baza statutului propriu al cooperativei.

   Componenţa nominală a consiliului de administraţie este următoarea:

    1. Tudor Man – preşedinte
    2. Claudiu Goţa – vicepreşedinte
    3. Cristian Bora – membru
    4. Cosmin Giurgiu – membru
   5. Sergiu Oltean – membru
    Contact:
    ŞARD, NR. 489, JUD. ALBA
    CUI: 29305089
    Nr. înreg. Reg. Com. C01/2/2011
   Date bancare: RO11BTRLRONCRT0271084001 Banca Transilvania

Prezentare magazin „Bunătăţuri româneşti”

Magazinul „Bunătăţuri romaneşti” este primul magazin de desfacere a produselor atestate tradiţional, certificate ecologic şi de casă din judeţul Alba şi implicit din ţară, patronat de o Cooperativă agricolă.
Este amplasat în Alba Iulia pe bulevardul Revoluţiei 1989, nr. 22, bl. V4, zona Mercur şi reuneşte produse ale membrilor cooperatori din judeţ, dar şi ale altor mici producatori şi procesatori din Ardeal, Maramureş şi Banat.
În magazin se găsesc produse de carmangerie de casă, brânzeturi, ouă, dulceţuri, siropuri, sucuri naturale, zacuscă şi alte conserve din legume, murături, uleiuri de casă presate la rece, tăiţei de casă, fursecuri şi turtă dulce, pâine tradiţională, vin, pălincă de casa, bere de casă nefiltrată, păstrăv viu, legume şi fructe, etc.
Unitatea noastra se bucură şi de frumosul parteneriat cu Centrul de procesare a legumelor şi fructelor de la Saschiz, jud. Mureş, aflat sub înaltul patronaj al Prinţului Charles al Marii Britanii, cunoscut promotor al biodiversităţii din România.

   Personal angajat:
   Alin Bobeanu – coordonator magazin
   Ioana Man – lucrător comercial
  Sabina Mărginean – lucrător comercial