CONVOCATOR 18 iulie 2016: Adunarea generală a membrilor cooperatori ai Cooperativei Agricole Horticola Alba

Convocator la Adunarea generală a membrilor cooperatori ai Cooperativei Agricole Horticola Alba
Conform prevederilor Statutului Cooperativei, în data de 18 iulie 2016, ora 19.00, va avea loc Adunarea generală a Cooperativei, care se va desfăşura în Alba Iulia, str. Traian (sala de conferinţe a Fundaţiei PAEM Alba) şi va avea următoarea ordone de zi:
1. Modificarea componenţei consiliului de administraţie;
2. Completarea obiectului de activitate;
3. Primirea de noi membri;
4. Majorarea capitalului social pentru investirea în deschiderea unui magazin propriu de produse autohtone, destinat cooperatorilor investitori;
5. Diverse.
NOTIFICARE: capitalizarea pentru deschiderea magazinului o să constituie condiţie pentru rămânerea în cooperativă, după data respectivă, în acest sens vă comunicăm un rezumat al planului de business pentru reflectare şi amendare la şedinţa AGA.
Magazin produse tradiţionale. Analiza costuri start-up!
Suprafaţă utilă: 30-40 mp (spaţiu comerţ, grup social, vestiar). Costuri: chirie lunară – 2000 lei (trei luni avans), utilităţi – 1200 lei/lună, salarii x 3 = 4800 lei (3 x 1000 net), combustibil maşină transport marfa – 1000 lei, autorizaţie DSV trimestrială – 70 lei/trim, casă de marcat şi cântar autorizate (cântar cu cod de bare, casa de marcat cu scaner) – 2500 lei, mobilier – 2500 lei, Stoc marfa – 15.000 lei, TOTAL: 29.070 LEI Alte autorizaţii: DSV – 200 lei, Fiscalizare casa de marcat şi cântar – 300 lei, Alte costuri: 1 maşină marfa combinat – iama = 8000 lei, vara = 4000 lei. Venituri estimate: 1500 lei x 26 zile/lună = 40.000 lei, adaus comercial 20% = 8000 lei profit, scăzământ marfa 5%, din profit se achită: salariile la 3 angajaţi, indemnizaţiile CA, combustibilul, utilităţile, chiria, impozitul, iar diferenţa se distribuie sub formă de dividende asociaţilor investitori sau se reinvesteşte, după cum hotărăşte AGA.
Brenduit cu tematică rustic-tradiţională! Produse: legume şi fructe, stand produse apicole, stand dulceţuri de casă, siropuri, pâine, stand produse tradiţionale: conserve, murături, legume şi fructe confiate, stand de condimente, stand artizanat şi hand made.
După analizele estimative efectuate în urma prezenţei la ultima şedinţă consultativă din aprilie o să fie nevoie de 1200-1300 lei / membra investitor, dacă o să fim mai mulţi suma scade proporţional.

Descarca CONVOCATOR