CONVOCATOR 14 mai 2017: Adunarea generală a acționarilor